Popkoor Daler Voices

De start

In 2017 is na een geslaagd personeelsfeest van de BWB-school, waarbij gezellig werd gezongen, het initiatief genomen door enkele leerkrachten om een koortje op te richten dat door vakleerkracht muziek Jochem Weggemans geleid zou worden. Korte tijd later hadden naast leerkrachten ook anderen zich aangemeld en werd het van koortje een koor. Mannen waren ook welkom, maar zij meldden zich te weinig aan, dus werd het een vrouwenkoor. Momenteel zijn er 40 vrouwen die zingen, verdeeld over de stemmen sopraan, mezzo-sopraan en alt.

Popkoor

Na de start van het koor moest er van alles geregeld worden. Er kwam een bestuur, de oefenplek in de school werd besproken, een contract met Jochem werd opgemaakt en er werd besloten dat we een popkoor zouden worden. Het repertoire zou hoofdzakelijk bestaan uit popliedjes. Geleidelijk aan werden er verschillende commissies in het leven geroepen: voor de muziek, de PR, de kleding, Lief-en-Leed en voor concerten. Alle liedjes worden uit het hoofd gezongen, dus er moet ook thuis goed geoefend worden. We zingen in het Engels en Nederlands maar ook in het Drents en oefenen wekelijks op maandagavond van 18.15 uur tot 19.45 uur.